Effekt av knipträning

Appen Tät® är utvärderad i flera forskningsstudier vid Umeå Universitet. Kvinnor som läckte urin vid ansträngning och som tränade med stöd av appen under tre månader fick minskat läckage och ökad livskvalitet jämfört med en grupp som inte använde Tät®. Förbättringen höll i sig vid uppföljning efter två år. I en studie såg man också att förbättringen var större ju oftare kvinnorna använde appen och ju oftare de tränade. Behandlingen innebär information om bäckenbotten, om ansträngningsinkontinens och om levnadsvanor som påverkar inkontinens samt ett program för bäckenbottenträning.

Referenser

Mobile app for treatment of stress urinary incontinence: A randomized controlled trial.
Asklund I, Nyström E, Sjöström M, Umefjord G, Stenlund H, Samuelsson E.
Neurourol Urodyn. 2017 Jun;36(5):1369-1376. doi: 10.1002/nau.23116. Epub 2016 Sep 9.
Länk till sammanfattning på engelska    Länk till artikeln i fulltext på engelska

Treatment of stress urinary incontinence with a mobile app: factors associated with success.
Nyström E, Asklund I, Sjöström M, Stenlund H, Samuelsson E.
Int Urogynecol J 2017 Dec 8. doi: 10.1007/s00192-017-3514-1. [Epub ahead of print]
Länk till sammanfattning på engelska   Länk till artikeln i fulltext på engelska

User experience of an app-based treatment for stress urinary incontinence: qualitative interview study. Asklund I, Samuelsson E, Hamberg K, Umefjord G, Sjöström M.J Med Internet Res 2019;21(3):e11296. doi:10.2196/11296. Länk till sammanfattning på engelska Länk till artikeln i fulltext

Self-management of stress urinary incontinence via a mobile app: 2–year follow-up of a randomized controlled trial. Hoffman V, Söderström L, Samuelsson E.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2017 Jul 17. doi: 10.1111/aogs.13192. [Epub ahead of print]
Länk till sammanfattning på engelska   Länk till artikeln i fulltext på engelska

Mobile app for treatment of stress urinary incontinence: A cost-effectiveness analysis.
Sjöström M, Lindholm L, Samuelsson E. J Med Internet Res 2017; 19(5): e154. DOI: 10.2196/jmir.7383. Länk till sammanfattning på engelska    Länk till artikeln i fulltext på engelska

Real-world effectiveness of app-based treatment for urinary incontinence: a cohort study. Rygh P, Asklund I, Samuelsson E. BMJ Open 2021;11:e040819. doi: 10.1136/bmjopen-2020-040819. Länk till sammanfattning på engelska  Länk till artikeln i fulltext på engelska

Self-management of incontinence using a free mobile app: factors associated with improvement. Nyström, E., Söderström, L. & Samuelsson, E. Int Urogynecol J (2021). https://doi.org/10.1007/s00192-021-04755-5. Länk till artikeln i fulltext på engelska

Knipträning under graviditet och efter förlossning

Flera vetenskapliga sammanställningar visar att förebyggande knipträning under graviditeten kan minska risken att få urinläckage senare under graviditeten och även efter förlossningen. 

Davenport MH, Nagpal TS, Mottola MF, et al. Prenatal exercise (including but not limited to pelvic floor muscle training) and urinary incontinence during and following pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018;52(21):1397-404. 

Woodley SJ, Lawrenson P, Boyle R, et al. Pelvic floor muscle training for preventing and treating urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database Syst Rev. 2020;5:CD007471. 

Man kan börja knipträna direkt efter förlossningen, så länge träningen inte gör ont. En vetenskaplig studie visade att det var ovanligt att kvinnor fick ont av knipträning.

Neels H, De Wachter S, Wyndaele JJ, Wyndaele M, Vermandel A. Does pelvic floor muscle contraction early after delivery cause perineal pain in postpartum women? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Jan;208:1-5. 

Bäckenbottenträning är effektivt för att minska symtom av framfall. 

Kvinnor som hade konstaterat framfall med symtom lottades till en grupp som bäckenbottentränade med stöd av fysioterapeut eller till en grupp som fick en broschyr med livsstilsråd. Vid uppföljning efter 12 månader hade kvinnorna i träningsgruppen mindre symtom och skillnaden var statistiskt säkerställd gentemot kontrollgruppen. 

Suzanne Hagen, Diane Stark, Cathryn Glazener, Sylvia Dickson, Sarah Barry, Andrew Elders, Helena Frawley, Mary P Galea, Janet Logan, Alison McDonald, Gladys McPherson, Kate H Moore, John Norrie, Andrew Walker, Don Wilson, on behalf of the POPPY Trial Collaborators*. Individualised pelvic floor muscle training in women with pelvic organ prolapse (POPPY): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2014; 383: 796–806.

Sammanställning av flera studier med slutsats att det finns evidens för att bäckenbottenträning är effektivt för att minska symtom av framfall

Dumoulin C et al. Adult conservative treatment. In: Abrams P, Cardozo L, Wagg A, Wein A, editors. Incontinence. 6th ed. ICI-ICS. International Continence Society, Bristol, UK2017. p. 1547-60

Tips vid framfall

Tips om knip grundar sig på evidens från vetenskapliga studier, se ovan

Tips om förstoppning och kroppsläge grundar sig på klinisk erfarenhet och allmänna råd som ges från hälso- och sjukvården

Tips om lokalt östrogen grundar sig på vetenskapliga studier

En systematisk genomgång och sammanställning av 44 studier: Östrogen som används vaginalt minskar symptom som beror på sköra slemhinnor efter klimakteriet, t ex känsla av torrhet, samlagssmärta, frekventa vattenkastningar. 

Rahn, D et al. Vaginal Estrogen for Genitourinary Syndrome of Menopause: A Systematic Review. Obstetrics & Gynecology 2014; 124 (6):1147-56

Systematiska genomgångar där appen Tät ingår:

En systematisk genomgång av appar för bäckenbottenträning för kvinnor med fokus på vilka principer som ingår i apparna för att öka följsamheten till träningen. Tät var en av åtta appar som ingick och man bedömde att den använde tre olika principer, att den ökade följsamheten till bäckenbottenträningen och var kostnadseffektiv. 

Jaffar A, Tan CE, Mohd-Sidik S, Admodisastro N, Goodyear-Smith F. Persuasive Technology in an mHealth App Designed for Pelvic Floor Muscle Training Among Women: Systematic Review. JMIR Mhealth Uhealth 2022;10(3):e28751.

En utvärdering av gratis appar för urininkontinens och prolaps med fokus på hur väl apparna uppfyllde olika kriterier för god kvalitet av medicinska appar. Tät var en av 28 appar som inkluderades och den bedömdes ha god kvalitet. Fördelar som lyftes fram var att appen innehöll information om inkontinens och var utvecklad av hälsovårdspersonal.

Karsalia M, Malik R. Evaluation of free mobile health applications for pelvic organ prolapse and urinary incontinence. Am J Surg. 2022 Jan;223(1):187-193. doi: 10.1016/j.amjsurg.2021.07.046. Epub 2021 Aug 8. PMID: 34391568.

En systematisk genomgång av randomiserade kontrollerade studier utförda 2007-2020 för att utvärdera effekten av appar för att förbättra urininkontinens. Fyra studier inkluderades varav två gällde appen Tät. Alla studier bedömdes ha hög kvalitet och resultaten visade förbättring av inkontinenssymtom och ökad följsamhet till behandlingen. De rekommenderar att mobilappar för behandling av urininkontinens ska användas i nuvarande behandlingsriktlinjer.

Widdison R, Rashidi A, Whitehead L. Effectiveness of mobile apps to improve urinary incontinence: a systematic review of randomised controlled trials. BMC Nurs. 2022 Jan 28;21(1):32. doi: 10.1186/s12912-022-00812-6. PMID: 35090464; PMCID: PMC8796429.

En systematisk genomgång av appar för kvinnor med urininkontinens och bedömning enligt en validerad skala för mobilappar. Tät var en av 20 appar som inkluderades och det var den enda som var evidensbasred och utvärderad i en klinisk studie. 

Ho L, Macnab A, Matsubara Y, Peterson K, Tsang B, Stothers L. Rating of pelvic floor muscle training mobile applications for treatment of urinary incontinence in women. Urology. 2020. https://doi.org/10.1016/j.urology.2020.08.040.

En systematisk genomgång av icke-övervakade behandlingsprogram för urinbesvär hos kvinnor. Man fann 10 studier som handlade om behandlingsprogram för urininkontinens varav Tät var en av dem. De fann att icke-övervakade behandlingsprogram var effektiva för behandling av urininkontinens hos kvinnor och att användningen av dem borde öka. 

Wu C, Newman DK, Palmer MH. Unsupervised behavioral and pelvic floor muscle training programs for storage lower urinary tract symptoms in women: a systematic review. Int Urogynecol J. 2020 Dec;31(12):2485-2497. doi: 10.1007/s00192-020-04498-9. Epub 2020 Sep 1. PMID: 32870339.

En systematisk genomgång av studier om användning av telemedicin inom urologi genomfördes 2020. Man fann att behandling av ansträngningsinkontinens med levnadsråd och bäckenbottenträning kan genomföras säkert och effektivt via telemedicin, och appen Tät togs upp som ett exempel. 

Novara G, Checcucci E, Crestani A, Abrate A, Esperto F, Pavan N, De Nunzio C, Galfano A, Giannarini G, Gregori A, Liguori G, Bartoletti R, Porpiglia F, Scarpa RM, Simonato A, Trombetta C, Tubaro A, Ficarra V; Research Urology Network (RUN). Telehealth in Urology: A Systematic Review of the Literature. How Much Can Telemedicine Be Useful During and After the COVID-19 Pandemic? Eur Urol. 2020 Dec;78(6):786-811. doi: 10.1016/j.eururo.2020.06.025. Epub 2020 Jun 18. PMID: 32616405; PMCID: PMC7301090.