Forskning

Studier har visat att bäckenbottenträning inför och efter en operation för prostatacancer kan medföra att besvär av urinläckage går tillbaka snabbare.
För att studera användningen av appen Tät-m, har det inom forskningsprojektet Tät.nu sedan 2018 samlats in enkätsvar från användarna vid nedladdning, efter 1 månad och efter 3 månader. Svaren på frågorna har skickats anonymt till forskningsdatabas vid Umeå universitet och det har varit frivilligt att svara på frågorna. Insamlingen av data är nu avslutad och en artikel är publicerad. Ytterligare analyser avseende hur appen påverkar behov av besök i vården och resande pågår. Stort tack till alla som medverkat!

En vetenskaplig artikel har publicerats i British Journal Urology International Compass (2023, vol 4: sid 114-23). Frågeställningen var om appen underlättar träning för män som ska opereras för prostatacancer. Av 388 män som skulle opereras för prostatacancer och som laddat ned appen besvarade 131 (33.7%) en enkät efter 3 månader.

Vid nedladdning av appen angav 4 av 10 att de kunde knipa ”på ”rätt” sätt och 2 av 10 tränade dagligen. Av de som använde appen efter 3 månader var det 9 av 10 män som angav att de kunde knipa på ”rätt” sätt och 8 av 10 tränade dagligen. 97% tyckte att appen underlättade träningen. Det fanns ingen kontrollgrupp i studien och den var inte designad för att se om träning med appen minskar besvär av urinläckage.
Länk till artikeln