Forskningsprojektet Tät.nu

Appen Tät® är utvecklad och utvärderad inom forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet. Appen började utvecklas redan 2010 i samarbete med ITS, Umeå universitet i Sverige. Några av forskarna hade då flera års erfarenhet från ett internetprogram som byggts för behandling av läckage i samband med hosta, hopp och ansträngning. eHälsa var rätt nytt då. Sen dess har mycket hänt. Antalet hälsoappar har vuxit explosionsartat. Men väldigt få är utvärderade i kliniska studier. 

Appen Tät är en medicinsk app och CE-märkningen innebär att appen har en visad klinisk nytta och att appen uppfyller alla krav på säkerhet och prestanda som ställs av regelverket. 

Appen är utvärderad i flera olika vetenskapliga studier, i två olika doktorsavhandlingar och i internationella genomgångar. Kvinnor som använde appen under tre månader fick minskat läckage och ökad livskvalitet jämfört med en kontrollgrupp som inte använde appen och förbättringen höll i sig på lång sikt. Appen är också utvärderad i en hälsoekonomisk studie och i en intervjustudie. Du kan läsa mer om forskningen bakom appen här

Inom forskningsprojektet finns flera forskare; Malin Sjöström, Emma Nyström och Ina Asklund har alla  disputerat inom projektet. Eva Samuelsson är forskningsledare sedan starten 2008. Det är dessa fyra som startat företaget eContinence. Towe Wadensten är doktorand inom projektet med planerad disputation 2023.

Forskningen avseende appen Tät® är nu avslutad, men forskning pågår när det gäller e-hälsa och övriga appar inom projektet, läs mer här

Om du vill läsa mer om den forskning som ligger till grund för de olika delarna i appen Tät, kan du läsa mer om evidens för effekt av appen Tät här, om evidens för effekt av knipträning här och om levnadsvanors betydelse här.