Villkor för användning

Appen Tät® är avsedd för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor. För att underlätta effektiv självbehandling, innehåller appen information samt ett program för bäckenbottenträning med feedback till användaren.

Ansträngningsinkontinens innebär urinläckage i samband med hosta, hopp, nysning eller fysisk aktivitet. Appen innehåller information om bäckenbotten, om ansträngningsinkontinens och om faktorer som påverkar inkontinens. Det finns också avsnitt om bäckenbottenträning under graviditet och efter förlossning samt vid besvär av framfall.

Appen Tät® är inte avsedd för diagnos av sjukdom eller andra tillstånd, och den är inte avsedd för behandling av andra tillstånd än ansträngningsinkontinens. Användare måste använda appen Tät® efter bästa förmåga och omdöme. Användare bekräftar att eContinence AB inte har något ansvar för skada eller förlust, oavsett orsak inklusive skador och förluster som orsakats av fel, förlust av data, felaktigheter eller försummelser i någon information, råd, instruktioner eller innehåll som tillhandahålls av eContinence AB till användare, om användare använder appen Tät® för något annat ändamål. eContinence AB förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra dessa villkor för användning. Ändringar publiceras då på www.econtinence.app och omfattar användning av appen Tät® från det datumet då villkor publiceras eller på det datum som anges i villkoren.