Baserad på svensk forskning

Tät®-m appen underlättar knipträning för män

Vill du ha hjälp att komma igång och träna regelbundet? Appen är avsedd för bäckenbotten-träning, till exempel inför och efter en operation för prostatacancer. Appen har hittills använts av fler än 13 000 män och studie har visat att den underlättar träning. Allt du behöver i smart format.

I samarbete med Prostatacancerförbundet

Vi samarbetar med Prostatacancerförbundet som med sina 29 lokala patientföreningar tillsammans verkar för stöd och ökad kunskap om prostatacancer. Bäckenbottenträning rekommenderas för alla som opereras för prostatacancer. Urinläckage är mycket vanligt efter en sådan operation, och besvären kan gå över snabbare med träning. Med appen Tät-m erbjuder vi ett träningsprogram baserat på forskning och mångårig klinisk erfarenhet.

Anpassade
träningsnivåer

Programmet innehåller fyra typer av knip och tolv övningar med ökande intensitet och svårighetsgrad.

Påminnelser
och stöd

Du kan ställa in dagliga påminnelser om träning. En pedagogisk grafik och ljud som stöd till övningarna ingår.

Statistik och
feedback

Appens kalenderfunktion ger översikt över hur mycket du tränat.
 
 

Ökad
kunskap

Information om bäckenbotten, urinläckage och om hur urinvägarna påverkas av en operation för prostatacancer.

För vårdpersonal

Appen Tät®-m är ett tryggt val om du vill rekommendera en app för bäckenbottenträning hos män. Den rekommenderas av många uroterapeuter och urologer. Den fungerar för helt självständig instruktion och träning men används också mycket tillsammans med annan behandling. Appen baseras på forskning och klinisk erfarenhet och har hittills använts av fler än 13 000 män. Den är utvärderad för män som ska opereras för prostatacancer och den underlättar träning, läs mer.

Appen som underlättar träning för män

Appen Tät®-m är utvärderad i en studie vid Umeå universitet, där män som skulle opereras för prostatacancer ingick. Av de som använde appen efter 3 månader var det 9 av 10 män som angav att de kunde knipa på ”rätt” sätt och 8 av 10 tränade dagligen. 97% tyckte att appen underlättade träningen. Läs mer om studien här.

Av 388 män som skulle opereras för prostatacancer och som laddat ned appen besvarade 131 (33.7%) en enkät efter 3 månader.

Guidande innehåll

Kunskap är viktigt för att få effekt av träningen. Därför innehåller appen information om bäckenbottens fysiologi, orsaker till urinläckage, en genomgång av hur knipträning utförs samt ett avsnitt om hur våra levnadsvanor kan påverka och påverkas av ofrivilligt urinläckage. Det finns särskild information om prostatacancer och om hur urinvägarna påverkas vid operation för prostatacancer.

Kom igång idag

App-baserad träning gör det lätt att komma igång med träningen, när det passar dig.

Teamet bakom appen

eContinence AB har bildats av läkare och forskare vid Umeå universitet som deltagit i arbetet med appen Tät®. Läs mer om oss och vår forskning här.

Eva Samuelsson

VD i eContinence AB
Professor em., specialist i allmänmedicin

Emma Nyström

Disputerad och ST-läkare i allmänmedicin

Ina Asklund

Disputerad och specialist i allmänmedicin

Malin Sjöström

Docent och specialist i allmänmedicin

Fredrik Jonsson

Försäljnings- och affärsutvecklingschef/QA