eContinence: Företaget bakom appen Tät®

Miljontals människor världen över begränsar sitt liv på grund av urinläckage. Vår drivkraft är att göra enkel och effektiv behandling tillgänglig för alla, oavsett var man bor.

Medtech-företaget eContinence AB grundat 2021, är skapat av ett team med läkare och forskare som arbetat tillsammans i forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet i Sverige. Syftet med forskningsprojektet har varit att utveckla, utvärdera och implementera e-hälsa för behandling av urininkontinens. Appen Tät var den första inkontinensbehandlingsappen i världen att utvärderas vetenskapligt i kliniska studier, och den har fått stor uppmärksamhet bland internationella inkontinensforskare. Forskningen avseende appen Tät®  är nu avslutad, och vi i eContinence förvaltar arbetet vidare så att appen fortsätter att vara tillgänglig och utvecklas. Kontakta oss gärna.

Eva Samuelsson

VD i eContinence AB
Professor och specialist i allmänmedicin

Emma Nyström

Disputerad och ST-läkare i allmänmedicin

Ina Asklund

Disputerad och specialist i allmänmedicin

Malin Sjöström

Docent och specialist i allmänmedicin

Fredrik Jonsson

Försäljnings- och affärsutvecklingschef/QA

Viktiga milstolpar

2023

 • Appen Tät® släpps i ny version med ny startsida och nya funktioner. Appen används av många under graviditet och efter förlossning och det finns stöd i forskningen för detta.

2022

 • Teamet får pris som årets ”Innovation Champions” på Guldgalan, Region Jämtland Härjedalen
 • Appen Tät® blir ännu bättre med nytt innehåll och nya funktioner.  Den släpps i en gratisversion och en Premium-version. Avsedd för behandling av urinläckage i samband med ansträngning.
 • Beviljat stöd från Vinnova (MedTech4Health, kompetensförstärkning i småföretag)
 • Regionalt innovationsstöd från Region JH
 • Umeå universitets/Nordeas innovationspris för nyttiggörande av forskning till Eva Samuelsson

2021

 • Umeå Universitet Holding investerar i eContinence AB
 • Sigrid Strands pris till kvinnliga uppfinnare till Eva Samuelsson
 • Företaget antas till inkubatorn Uminova innovation i Umeå
 • eContinence AB, Östersund, registreras juli 2021
 • Appen Tät® CE-märkt som medicinteknisk produkt klass I enl MDR 2017/745
 • Appen Tät® granskas och rekommenderas av SKR (Sveriges kommuner och Regioner)

2018-2021

 • Projektet deltar i det verifieringsprogram som Umeå Universitetet erbjuder forskare via sitt innovationskontor, med kontinuerligt stöd från innovationsrådgivare och affärscoacher.

2020

 • Appen Tät rekommenderas av Nikola (Nätverk för blås- och tarmdysfunktion)
 • Appen Tät rekommenderas av vårdcentraler, barnmorskemottagningar och kliniker över hela Sverige  

2008-2022

 • Tre doktorsavhandlingar och 21 vetenskapliga artiklar publiceras inom forskningsprojektet, finansieras av nationella, regionala och lokala forskningsanslag, se www.tät.nu. Ett internetprogram och tre appar har utvecklats och utvärderats inom projektet. 

2015

 • Varumärket Tät registreras

2008

 • Forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet startas av Eva Samuelsson och Göran Umefjord. Syftet är att utveckla, utvärdera och implementera e-hälsa för behandling av urininkontinens.

Med finansiering från: