Integritetspolicy

eContinence AB:s kärnverksamhet är att erbjuda behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor genom appen Tät®.
eContinence AB samlar inte in personuppgifter i appen Tät® och är därmed varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för användare av appen Tät® och behöver således inte en sekretesspolicy i frågan om personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
eContinence AB använder sig av privacy by design vid programvaruutveckling. All data i appen Tät® är anonymiserad på ett sätt så att användare inte kan identifieras. eContinence AB tar bort alla möjligheter att identifiera en person, och det finns inga kompletterande uppgifter som kan koppla informationen till användare. De data som samlas in från användning av appen är helt anonymiserade och används för statististiska ändamål och för att kunna förbättra appen. Anonymisering betyder att man inte kan återskapa ursprungsinformationen och uppgifterna i appen Tät® omfattas därför inte av EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
eContinence AB frågar inte efter och lagrar inte någon information om namn, personnummer, e-mejl adress, telefonnummer, IMEI-kod eller IP-adress. Appen Tät® stödjer inte delning av information med andra appar, system, organisationer eller användare.
eContinence AB friskriver sig från allt ansvar för Apples och Googles insamling och hantering av personuppgifter vid själva nedladdningen av appen Tät® via App Store eller Google Play och vid betalning via Apples och Googles betaltjänster. eContinence AB hänvisar i den delen till Apples respektive Googles integritetspolicy.

Vi välkomnar frågor och synpunkter på appen, använd vårt kontaktformulär på www.econtinence.app