Levnadsvanors betydelse

Appen Tät® är utvärderad i flera forskningsstudier vid Umeå Universitet. Kvinnor som läckte urin vid ansträngning och som tränade med stöd av appen under tre månader fick minskat läckage och ökad livskvalitet jämfört med en grupp som inte använde Tät®. Förbättringen höll i sig vid uppföljning efter två år. I en studie såg man också att förbättringen var större ju oftare kvinnorna använde appen och ju oftare de tränade. Behandlingen innebär information om bäckenbotten, om ansträngningsinkontinens och om levnadsvanor som påverkar inkontinens samt ett program för bäckenbottenträning.

Referenser

Dryck

De flesta kvinnor kissar mellan en och två liter per dygn. Hur mycket vätska man behöver dricka beror på hur mycket man anstränger sig, hur varmt det är och hur mycket man svettas. Om du kissar mindre än en liter per dygn kan du försöka dricka mer. Om du istället kissar mer än två liter per dygn kan du prova att minska vätskeintaget. Om man har problem med inkontinens läcker man nämligen lättare när blåsan är full.  Om man är frisk finns det inget som talar för att det är skadligt att dricka mycket, men heller inget som säger att det är nyttigt! 

Även vad du dricker kan ha betydelse. Alkohol kan öka urinmängden och kaffe och te kan ge trängningar.

Hu JS, Pierre EF. Urinary Incontinence in Women: Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2019;100(6):339-48.

Milsom I, Altman D, Cartwright R, Lapitan MC, Nelson R, Sjöström S, et al. Epidemiology of Urinary Incontinence (UI) and Other Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), Pelvic Organ Prolaps (POP), and Anal Incontinence (AI). In: Abrams P, Cardozo L, Wagg A, Wein A, editors. Incontinence. 6th ed. ICI-ICS. International Continence Society,  Bristol, UK2017. p. 4-142.

Inkontinens är vanligare hos kvinnor med förstoppning än hos kvinnor utan förstoppning. Om du har besvär av förstoppning kan du testa om du får mindre besvär av urinläckage genom att behandla förstoppningen.

Lian WQ, Li FJ, Huang HX, Zheng YQ, Chen LH. Constipation and risk of urinary incontinence in women: a meta-analysis. Int Urogynecol J. 2019;30(10):1629-34.

Fysisk aktivitet

I stort sett är all motion bra för kroppen. Det finns forskning som visar att regelbunden fysisk aktivitet även kan hjälpa till att minska risken för urinläckage. Det beror troligtvis på att musklerna i bäckenbotten stärks när man rör på sig. Speciellt yoga och core/bålstabilitetsträning har visat sig kunna vara extra bra motionsformer. Om du av olika anledningar har svårt att träna kan det vara bra att veta att också regelbundna promenader kan räcka långt för en förebyggande effekt.

Nygaard IE, Shaw JM. Physical activity and the pelvic floor. Am J Obstet Gynecol. 2016;214(2):164-71.

Huang AJ, Chesney M, Lisha N, Vittinghoff E, Schembri M, Pawlowsky S, et al. A group-based yoga program for urinary incontinence in ambulatory women: feasibility, tolerability, and change in incontinence frequency over 3 months in a single-center randomized trial. Am J Obstet Gynecol. 2019;220(1):87.e1-.e13.

Vikt

Kvinnor med övervikt har oftare inkontinens än kvinnor med normalvikt. Flera studier har visat att viktnedgång ger ett minskat läckage, speciellt vid BMI över 30. Att gå ner 5 procent av sin vikt är ofta tillräckligt för att läckaget ska förbättras. Det betyder 4 kg viktnedgång om du väger 80 kg.

Fuselier A, Hanberry J, Margaret Lovin J, Gomelsky A. Obesity and Stress Urinary Incontinence: Impact on Pathophysiology and Treatment. Curr Urol Rep. 2018;19(1):10.

Auwad W, Steggles P, Bombieri L, Waterfield M, Wilkin T, Freeman R. Moderate weight loss in obese women with urinary incontinence: a prospective longitudinal study. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2008;19(9):1251-9.

Rökning

Inkontinens är vanligare hos rökare än hos icke-rökare. Det kan ha att göra med att ”rökhosta” ger läckage, men kan också bero på att rökning påverkar bindväv och slemhinnor.

Milsom I, Altman D, Cartwright R, Lapitan MC, Nelson R, Sjöström S, et al. Epidemiology of Urinary Incontinence (UI) and Other Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), Pelvic Organ Prolaps (POP), and Anal Incontinence (AI). In: Abrams P, Cardozo L, Wagg A, Wein A, editors. Incontinence. 6th ed. ICI-ICS. International Continence Society,  Bristol, UK2017. p. 4-142.

Sexualitet

Att läcka urin kan påverka sexlivet. Oro för läckage och urinlukt kan leda till att man drar sig undan och undviker att ta initiativ till sex. Oron kan också störa förmågan att ge sig hän och slappna av i nära, intima situationer. Risken finns att självkänslan påverkas negativt, vilket kan leda till konsekvenser för relationen och den känslomässiga närheten.

Mota RL. Female urinary incontinence and sexuality. Int Braz J Urol. 2017;43(1):20-8

Följande råd baseras i huvudsak på klinisk erfarenhet: 

Att läcka urin vid sex är inte farligt, det kan i stället ses som tecken på förmåga att slappna av. All vätska är heller inte urin – även kvinnor kan få ”utlösning”. En del besväras av vätskan, andra tycker att det ökar njutningen. 

Några tips om du upplever att ditt sexliv påverkas negativt: 

– Prata med din partner! Det känns oftast lättare om man delar svårigheten. 

– Träna. En del kvinnor beskriver att förmågan till sexuell njutning har förbättrats efter bäckenbottenträning 

– Prova olika ställningar. Välj gärna ställningar som minskar trycket mot urinblåsan. 

– Ha en handduk tillgänglig vid behov.

– Vid torra slemhinnor: testa glidmedel. Om du är i klimakteriet eller har passerat klimakteriet så hjälper oftast östrogen i lokal form, t ex slidpiller, vagitorier eller kräm.

Hjälpmedel 

Läckage i samband med fysisk ansträngning kan minskas med hjälp av en så kallad inkontinensbåge. Den förs in i slidan och stöttar upp övergången mellan blåsa och urinrör. 

Hu JS, Pierre EF. Urinary Incontinence in Women: Evaluation and Management. Am Fam Physician. 2019;100(6):339-48.

Knipkulor eller koner kan användas som ett stöd att hitta rätt muskler, men effekten av själva träningen blir inte bättre.

Herbison GP, Dean N. Weighted vaginal cones for urinary incontinence. Cochrane Database Syst Rev. 2013(7):CD002114.

Alouini S, Memic S, Couillandre A. Pelvic Floor Muscle Training for Urinary Incontinence with or without Biofeedback or Electrostimulation in Women: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(5).

Följande råd baseras i huvudsak på klinisk erfarenhet: 

Inkontinensskydd är framtagna för urinläckage och har en annorlunda uppsugningsförmåga än de skydd som används vid menstruation. En del inkontinensprodukter motverkar också risken för uppkomst av lukt. Inkontinensskydd i form av trosskydd och bindor går att köpa i vanliga livsmedelsbutiker och på apotek.

Skydd ska helst bara användas när man verkligen behöver, och inte ”för säkerhets skull”. Man bör inte använda större skydd än nödvändigt och inte när man sover. Ständig användning kan leda till irritation i underlivet.